Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje ONG 2018

Zapraszamy do zapoznania się z obszarami nie objętymi gospodarowaniem

Po dokonaniu weryfikacji lasów, uznaliśmy, iż warto włączyć dodatkowe wydzielenia do Obszarów Nieobjętych Zagospodarowaniem (ONG).

Poniżej do pobrania propozycja. Uwagi można zgłaszać na adres:

lomza@bialystok.lasy.gov.pl

lub tel. 86 216 43 98

Na Państwa uwagi czekamy do 23 kwietnia 2018 r.

W ramach wskaźnika 6.4. Standardu FSC® Zarządzajacy lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representive Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosowane do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturlanym stanie.