Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Certyfikaty FSC® i PEFC przyznane RDLP BIAŁYSTOK

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku otrzymała


Certyfikat PEFC CSL/722/2017 - obowiązuje od 14.11.2017 do 13.11.2020

Certyfikat FSC® Nr SGS-FM/COC-008962 - obowiązuje od 11.08.2016 do 10.08.2021 

 


Konsultacje zabiegów w lasach HCVF na 2018 r.

Konsultacje w ramach Certyfikatu FSC®

Zapraszamy do konsultacji społecznych zadań gospodarczych zaplanowanych na 2018 r i zlokalizowanych w lasach HCVF oraz korekty obszarów nie objętych gospodarowniem.

Wszelkie uwagi można zgłaszać listownie na adres: 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 60

pocztą elektroniczną: lomza@białystok.lasy.gov.pl

Osobą, która udzieli niezbędnych informacji jest Pani Katarzyna Sobocińska (tel. 862164398).

Uwagi przyjmujemy do 29 grudnia 2017 r.

 

Poniżej do pobrania zestawienie zabiegów

Materiały do pobrania