Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Łomża

Nadleśnictwo Łomża

862165494

862164027

lomza@bialystok.lasy.gov.pl

ul. Nowogrodzka 60
18-400 Łomża

nr konta: Bank BGŻ 58 2030 0045 1110 0000 0019 7620


Wyświetl większą mapę

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża

Dariusz Godlewski

862165494

email

Zastępca Nadleśniczego

Waldemar Witkiewicz

604 084 816

email

Główna Księgowa

Barbara Zwierciadłowska

696 949 505

email

Inżynier Nadzoru

Dariusz Brodzikowski

600 478 322

email

Inżynier Nadzoru

Sylwester Ryszard Śliski

600478091

email

Inżynier Nadzoru

Krzysztof Usakiewicz

790 228 806

email

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny [ZGŁOŚ POŻAR LASU]

Dział Gospodarki Leśnej

Dział Finansowo-Księgowy

Posterunek Straży Leśnej

Stanowisko ds. pracowniczych

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ośrodek Hodowli Zwierzyny